ده‌سپێک l مقالات l هه‌واڵ l به‌یاننامه‌ و ڕاگه‌یاندن l سکرتێری گشتی l چاوپێکه‌وتن و وتووێژ l چاند و هونه‌ر l به‌رنامه‌ و په‌یڕه‌و l برنامه‌ و اساسنامه
مقالات فارسی
هفتمین سال فعالیت همراه با عینیت یافتن نگرشها و تحلیلهای سیاسی منطقه ای
اتحادیه دمکراتیک کردستان
20 / 5 / 2012
مبانی تحلیلِ سیاست ها و عملکردهای هر سازمان سیاسی و غیرِ آن اساسنامه و برنامه کاری آن سازمان و سیاست های اتخاذی و اجرایی آن براساس مصوبات رسمی مندرج در اساسنامه و  درج اعلام و بیاننامه های رسمی از جانب آن سازمان می باشد. و آنچه که بعنوان سنجش در میزان واقعگرایی و گرایش به پیشرفتهای عینی همراه با تغییرات جهانی و همچنین سازش و همراهی این تغییرات در نگرش و عمل قرار می گیرد همانا برنامه های کاری و سیاستهای اعلامی و تبلیغی ای است که هر سازمانی به طور رسمی در رفتار و گفتمان به نمایش می گذارد.
"اتحادیه دمکراتیک کردستان" به عنوان سازمانی نوین و پایه گذاری شده در دهه اول قرن بیست و یکم با دارا بودن خصوصیات منحصر بفرد و ویژه در روش و رویکردِ سیاسی خود هماهنگ با موج تغییرات آغاز قرن جدید و درک به واقعیتهای منطقه ای و ملزوم بودن به ایفای نقش مثبت در فضای موجود، از سازه های سیاسی ای است که ساختار تفکراتی خود را براساس موازین موجود در روابط منطقه ای و گفتمان جهانی بنا کرده است و لزوم تغییر نگرش را در قالب های فکری قرن بیستم و سیاه و سفید فرض و قلمداد کردن ساختارِ مراودات جهانی و منطقه ای به تفکرات همه گیر و دمکراسی خواهی واقعی را در اولویات خود داشته و در این راستا نیز گام برداشته است.
با مروری بر اساسنامه حزبی و همچنین مواد انتشاراتی این سازمان به خوبی به این امر مبرهن می توان دست یافت که تاکید بر تلاش برای فرهنگ سازی دمکراتیک در جامعه بر مبنای تمدن دمکراتیک و با نقش محوری جوانگرایی و اهمیت به طبقات مختلف اجتماعی و جنسیتی معیار مهمی در سنجش نگرشها و ایده های ساختاری این سازمان مدرن می باشد. و همراستا برای احقاق حقوق ملی ملتمان خواستار بازاندیشی در نگرشهای ناسیونالیستی با معیارهای مدرن و امروزین شده و از هرگونه عصبیت و تقلید کورکورانه از مفهوم های کلاسیک پرهیز نموده است.
استراتژی "اتحادیه دمکراتیک کردستان" از بدو تأسیس در برخورد با تحولات نوین منطقه ای و جهانی هم جهتی و هم آوایی شدن با آن بوده است که با حوزه نگرش وسیعی تحولات منطقه ای را به خوبی پیش بینی نموده و انتظار چنین تغییر و تحولاتی را در ساختار سیاسی منطقه و رویکردهای سیاسی در عرصه بین المللی را نیز داشته است.
آنچه در خاورمیانه شاهدیم رویدادهای انقلابی و تغییرات زیربنایی و بنیادین در سیستم های سیاسی و شیوه های حکومتی آن است و این شاخص از نگرشهای اعتقادی این سازمان بود که تغییرات اساسی در خاورمیانه در راه است و دیر یا زود این تغییرات به شیوه ای اصلاح طلبانه و با تفکرات معتدل، متدهای ایدئولوژیک و دیکتاتوریت سیستم هایسیاسی منطقه را در خواهد نوردید. و با توجه به خصوصیات قرن بیست و یکم و اهتمام ویژه به جوانگرایی و استفاده بهینه از امکانات و تکنولوژیهای اطلاعاتی و مسیر تحولات سیاسی در فضای سایبری به این واقعیت و امر مسلم صحه گذاشت که نگرش جوانگرایی در سیاستهای سازمانی و و برنامه کاری این سازمان نوین با واقعیتهای موجود در فضای کنونی جهانی تطابق داشته است زیرا همیشه اعتقاد و باور اش بر این بوده که بهترین مکانیسم برای ساختارشکنی در شیوه های کلاسیک مدیریت سیاسی و سازمانی چیزی نیست جز جوانگرایی و اهتمام به این قشر خاص که از پتانسیل لازم برای ایجاد تغییرات اساسی برخوردار است. و در فضای این عصر جدید نیز با توجه به  پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک و تبادل اطلاعاتی ماحصل این عصر و دستیابی سریع به اطلاعات و تبادل سریعتر آن و همچنین اشتراک گذاری نظریات مختلف و تلاش برای تنظیم و سازماندهی نیروهای موجود در این فضای اطلاعاتی و سایبری، توان عکس العمل نیروهای سرکوبگر را به شدت کاهش داده و جنبش های اجتماعی توانایی عمل بالایی را در سازماندهی نیروهای اجتماعی خود به دست آورده اند و در سطح گسترده ای به ساختارشکنی باورهای سیاسی حاکم پرداخته است و متد نرم و مسالمت جویانه خود را از فضای اطلاعاتی به فضای واقعی و حقیقی در سطح جامعه هدایت کرده است.
اما چرا و چگونه "اتحادیه دمکراتیک کردستان" توانسته است در فضای استبدادی و ایدئولوژیک منطقه به این واقعیات دست یافته و پیش از وقوع این حوادث خوشایند منطقه ای و جهانی به چنین نگرشی دست یابد، این درک نهفته در سیر تاریخی رویدادهای مهم جهانی و منطقه ای است که روند تکامل فکری و نگرش به عواقب رویدادها، نسلی را در کردستان ایران و ایران پدید آورد که جنبشی اصلاح طلبانه و میانه رو را در بطن جامعه به هیجان و تپش واداشت که برای دستبابی به آرمانهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و ملی و منطقه ای نیاز به تغییرات نگرشی در ساختارهای ایدئولوژیکی و تئوریهای سیاسی رایج در گذشته را الزامی پنداست و لزوماً باید راهی را در پیش گرفت که جدای از خلاء سیاسی موجود در جامعه، تفکرات حاکمیت سیاسی و تفکرات و جهانبینی های سیاسی سازمانها و احزاب موجود باشد. که این تفکرات در عمل و گفتمان همیشه دو جناح خودی و غیر خودی را ترسیم کرده است. و سعی در غالب سازی این فرهنگ سیاه و سفید نمایی در داخل جامعه داشته است. پس تفکر غالب در آن جایگاهی برای طبقات مختلف اجتماعی و همچنین جنسیتی و ملی قائل نبوده است و باورهای ایدئولوژیک را اولویت کاری قرار داده بودند اما این سازمان با توجه به تفکرات معتدلانه خود و هدفگذاری ملی در فعالیتهای استراتژیک سیاسیِ اصلاح تفکراتِ سیاسی و متد نرم در برخورد با سیستم های حاکم را سرلوحه کاری خود قرار داده و برای دستیابی به دمکراسی واقعی و تضمینی در آینده سیاسی، گذار از نظامهای ایدئولوژیکی (چه آیینی و سیاسی) را بعنوان راهکار راهبردی در راه حصول به این هدف انتخاب نموده است. چنین گذاری قلب تفکرات استبداد محور و دیکتاتور ساز را هدف گرفته و از سلطه بیشتر و سلطه یابی در آینده نیز جلوگیری می نماید و نیاز واقعی در راه فرآیند دمکراتیزاسیون جامعه خواهد بود و سیستم مدیریتی جامعه بوده و تمام ابعاد زندگی انسانی را در بر خواهد گرفت.
گرچه این تفکر واکنشهایی نامعقول را از جانب سیستم های تمامیت خواه بر انگیخته است و سیستمهای مذکور توانایی تحمل چنین تفکری را ندارند لذا به دشمنی با آن نیز می پردازند اما این نمایانگر درستی و گزینشِ حقیقی نگرشی است که تغییرات را در اصلاح امور جاری و تجدید نظر در نوع جهانبینی ها و سیستم های انتخابی حکومتی و حزبی می بیند و تنها سیستم هایی توانایی تطبیق با چنین نگرشی را دارند که خود زائیده تفکرات عصر جدید بوده و از هر گونه افکار قرن بیستمی بدور باشند. بایست گفت واقعیت امروزینِ جهان و بافت درهم تنیده شده اجتماعی در منطقه نیز گویای این واقعیت و حقیقت است که دیگر نمی توان جایگزین را در متدهای کلاسیک قرن بیستمی جستجو نمود.
واقعیت های امروزینِ جوامع خاورمیانه و مخصوصاً ایران و کردستان به خوبی نمایانگرِ این موضوع اساسی در پیشرفتهای فکری و فرهنگی دانش محور است که سطح خواسته ها و نوع آرمانهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ملی (جدای از خواسته های نسلهای پیشین) در سطح بالاتری از آنها نیز می باشد.
مکانیسم ها و ابزارِ چنین خواسته هایی از شیوه های مرسوم قرن بیستمی جدا بوده و تفاوت فاحشی نیز دارد. در گذشته بهره گیری از امکانات و ابزارهای سخت متدی برای تغییر و تحول به شمار می رفت اما در عصر حاضر و با فعلیت یافتن آن در یکسال گذشته نهضت نرم افزاری و متدنرم در دستیابی به خواسته ها از  اولویت و خصوصیت بارز این نسل نوین بوده است و این خود سندی است بر صحتِ روشِ فعالیت ِاتخاذی ”اتحادیه دمکراتیک کردستان“ که همیشه بر این باور بوده که برای دستیابی به آرمان های ملی و اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تدوین سیاست های نوین با معیارهای امروزین را ملزوم می دارد. در این اثنا نیز روشهای معتدل و اصلاح طلبانه پذیرش اجتماعی بیشتر و کارایی سیاسی سطح بالایی را در تاثیرگذاری بر معادلات پیچیده موجود دارد زیرا آنچه در روش مبارزات اجتماعی و سیاسی کنونی مورد پذیرش عمومی  جامعه و محل اهتمام جامعه جهانی خواهد بود مبارزات مسالمت جویانه و خشونت پرهیز است.
این روش مبارزاتی دقیقاً عکس و متفاوت با خواسته های سیستم های غیردمکراتیک قرن بیستمی است زیرا این سیستم های سیاسی چه در قالب حکومت و چه در چارچوب احزاب اپوزیسیون ماحصل دورانی از قرن بیستم هستند که تفکر غالبِ سیاه و سفید پنداری و قطبیت پذیری در میل گرایی به جناح بندهای سیاسی بوده است که گاهاً و عملاً به استبداد پیشگی و تمامیت خواهی انجامیده است، مضاف بر آن حکومت های غیر دمکراتیک با پایه قرار دادن مبانی ایدئولوژیکی حکومتی و حزبی روش برخورد با مخالفین و جهت های مختلف سیاسی را در سرکوب و برخورد سخت و همچنین احزاب مخالف نیز روش مبارزاتی خود را بر متد برخورد سخت و استفاده از ابزارها و راهکارهای نظامی و خشونت بنا نهاده اند و در این میان پی بردن به این نکته اساسی مهم و حیاتی است که حکومت های منطقه ای و رانتهای جنگ، قدرت و ثروتِ موجود در آن هدایتگر جریانات موافق و مخالف به سوی انتخابِ متدِ سخت و برخورد خشونت بار بوده است. در این میان نیز گروه ها و جریانات مخالف به گونه ای دنباله رو سیاست های خشونت طلبانه ای بوده اند که میزان خسارات وارده به بافت اجتماعی و پیشرفت های اجباری حاصل از فعالیت جنبش های اجتماعی را در سطح بالایی نگه داشته است. لذا این زیان وارده برای سالیان متمادی جبران ناپذیر می نماید و این خود مضاف بر عدم سرمایه گذاری اقتصادی در بخش های مختلف صنعتی و تکنولوژی و حتی فرهنگی است.
”اتحادیه دمکراتیک کردستان“ با درک به این واقعیت ها و لزوم در پیش گیری سیاست های نوین در عرصه مبارزاتی و با احتساب کمترین خسارت و بیشترین دست آوردهای سیاسی و فرهنگی اینگونه سیاست ها را  مبنای عمل قرار داده است و سعی در روشن نمودن اذهان عمومی نسبت به نوع سیاست های اتخاذی طرفین نموده که طریق صحیح را برگزینند، لذا فعالیت های نرم و خیزش آرام و مداومِ مسالمت جویانه را ارجح و مقدم دانسته است.
با توجه به آنچه تاکنون بیان شد ”اتحادیه دمکراتیک کردستان“ سازمانی نوین بوده است که توانایی درک واقعیت های نهفته در واقعِ امرِ سیاست های منطقه ای و جهانی را به خوبی داشته و اکنون نیز که وارد هشتمین سال فعالیت خود شده است بسیاری از تحلیل ها و نگرشهای این سازمان در منطقه به وقوع پیوسته است. از آنجایی که به باور این سازمان، قرن بیست و یکم به اسم جوانان ورق خورده است و در اثبات آن باید گفت حوادث و تحولات چند سال گذشته در خاورمیانه و مخصوصاً دو  سال گذشته در کشورهای منطقه به خوبی بر این باور صحت گذاشت که جوانان در این جوامع پیش قراولان و پرچمداران تغییر و تحولات منطقه ای شده اند و با استفاده از مکانیسم های نوینِ ارتباطی و تبادلِ اطلاعاتی توانستند با سازماندهی در شبکه های مجازی و فضای سایبری تحولات بنیادین را در این جوامع پدید آوردند فصل نوینی را در تاریخ بشری و منطقه باز نمایند و تفکراتِ اصلاح طلبانه و معتدل را جایگزین افکار سلطه گرانه و تمامیت خواه نمایند، یعنی افکاری که همیشه برخورد سخت و خشن را در برابر هرگونه مخالفت با سیاستهایشان اتخاذ کرده بودند. اما این نسل جوان توانست با مبارزات مسالمت آمیز و خشونت پرهیز نبض جریان مبارزات را به کنترل خود درآورد و در کمال ناباوری دیکتاتورترین سیستمهای سیاسی را از بنیان برکند و گذار به سوی تمدن دمکراتیک را با روندی سریع طی نماید. این گذار در سایر نقاط همچنان ادامه دارد و به زودی به وقوع خواهد پیویست